Nanoray Zspeed với tốc độ đi cầu nhanh, đầu vợt mỏng hơn các bên, khung giảm thiểu sức cản không khí cho tốc độ đầu vợt lớn hơn, trong khi hai bên dày hơn , tạo ra lực đẩy tối đa. Nanoray Zspeed  được thiết kế với công nghệ EX-HMG được bố trí tại góc 3h và 9h trên mặt vợt. Đây chính là công nghệ khác biệt nhất

X